Sök produkterMorfolinC4H9NOFormel: C4H9NO
Molmassa (M): 87,12 g / mol
Densitet (D): 1 g / cm³
Kokpunkt (bp): 128,3 ° C
Flampunkt (flp): 32 ° C
Smältpunkt (smp): -4,9 ° C
ADR: 8 I
CAS-nr: [110-91-8]
EG-Nr: 203-815-1
UN-Nr: 2054
KaliumnitratKNO3Formel: KNO3
Molmassa (M): 101,11 g / mol
Densitet (D): 2,1 g / cm³
Smältpunkt (smp): 334 °C
ADR: 5.1 III
CAS-nr: [7757-79-1]
EG-Nr: 231-818-8
UN-Nr: 1486
IsopropanolC3H8OFormel: C3H8O
Molmassa (M): 60,10 g / mol
Densitet (D): 0,79 g / cm3
Kokpunkt (bp): 83 °C
Flampunkt (flp): 12 °C
Smältpunkt (smp): -89 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [67-63-0]
EG-Nr: 200-661-7
UN-Nr: 1219
AcetonC3H6OFormel: C3H6O
Molmassa (M): 58,08 g / mol
Densitet (D): 0,79 g / cm3
Kokpunkt (bp): 56,05 °C
Flampunkt (flp): -17 °C
Smältpunkt (smp): -94,8 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [67-64-1]
EG-Nr: 200-662-2
UN-Nr: 1090
TrimetylglycinC5H11NO2Formel: C5H11NO2
Molmassa (M): 117,146 g/mol
Smältpunkt (smp): 180 °C
CAS-nr: [107-43-7]
Dinatriumtetraborat - BoraxNa2B4O7Formel Na2B4O7
Molmassa (M): 201,22 g/mol
Densitet (D): 2 354 g/cm³
Kokpunkt (bp): 1575 °C
Smältpunkt (smp): 742 °C
CAS-nr: [1330-43-4]
EG-Nr: 215-540-4
NatriumnitritNaNO2Formel: NaNO2
Molmassa (M): 69,00 g/mol
Densitet (D): 2,17 g/cm³
Smältpunkt (smp): 280 °C
ADR: 5.1 III
CAS-nr: [7632-00-0]
EG-Nr: 231-555-9
UN-Nr: 1500
AmmoniumkloridNH4ClFormel: NH4Cl
Molmassa (M): 53,49 g/mol
Densitet (D): 1,53 g/cm3
Smältpunkt (smp): 338 °C
CAS-nr: [12125-02-9]
EG-Nr: 235-186-4
BariumkloridBaCl2Formel: BaCl2
Molmassa (M): 208,23 g/mol
Densitet (D): 3,86 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1560 °C
Smältpunkt (smp): 963 °C
ADR: 6.1 III
CAS-nr: [10361-37-2]
EG-Nr: 233-788-1
UN-Nr: 1564
ZinkkloridZnCl2Formel: ZnCl2
Molmassa (M): 136,28 g/mol
Densitet (D): 2,91 g/cm³
Kokpunkt (bp): 732 °C
Smältpunkt (smp): 304 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [7646-85-7]
EG-Nr: 231-592-0
UN-Nr: 2331
MagnesiumkloridMgCl2Formel: MgCl2
Molmassa (M): 95,22 g/mol
Densitet (D): 2,32 g/cm³
Kokpunkt (bp): 1412 °C
Smältpunkt (smp): 712 °C
CAS-nr: [7786-30-3]
EG-Nr: 232-094-6
Natriumklorit - 75%NaClO2Formel: NaCl02
Molmassa (M): 90,44 g/mol
Smältpunkt (smp): 180°C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7758-19-2]
EG-Nr: 231-836-6
UN-Nr: 1496
FenolftaleinC20H14O4Formel: C20H14O4
Molmassa (M): 318,33 g/mol
Densitet (D): 1,3 g/cm³
Kokpunkt (bp): >450 °C
Smältpunkt (smp): 263 °C
CAS-nr: [77-09-8]
EG-Nr: 201-004-7
Formalin - Formaldehyd 35%CH2OFormel: CH2O
Molmassa (M): 30,03 g/mol
Densitet (D): 1,09 g/cm³
Kokpunkt (bp): 97 °C
Flampunkt (flp): 62 °C
Smältpunkt (smp): <-15 °C
Förvaringstemp: +15 till +25 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [50-00-0]
EG-Nr: 200-001-8
UN-Nr: 2209
TrinatriumfosfatNa3PO4Formel: Na3PO4
Molarmassa: 163,94 g/mol
IUPAC-nummer: Trisodium phosphate
Smältpunkt: 1 583 °C
Etandiol-GlykolC2H6O2Formel: C2H6O2
Molmassa (M): 62,07 g/mol
Densitet (D): 1,11 g/cm³
Flampunkt (flp): 111 °C
Smältpunkt (smp): -12 °C
CAS-nr: [107-21-1]
EG-Nr: 203-473-3
PolyetylenglykolH(OCH2CH2)nOHMolmassa (M): 380-420 g/mol
Densitet (D): 1,116 g/cm3
Kokpunkt (bp): 205,7 °C
Flampunkt (flp): 138,6 °C
Smältpunkt (smp): <-14,08 °C
CAS-nr: [25322-68-3]
EG-Nr: 500-038-2
NatriumglukonatC6H11NaO7Formel: C6H11NaO7
Molmassa (M): 218,14 g/mol
Smältpunkt (smp): 175 °C
CAS-nr: [527-07-1]
EG-Nr: 208-407-7
KaliumjodidKIFormel: KI
Molmassa (M): 166,01 g/mol
Densitet (D): 3,12 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1325 °C
Smältpunkt (smp): 685 °C
CAS-nr: [7681-11-0]
EG-Nr: 231-659-4
kaliumjodatKIO3Formel: KIO3
Molmassa (M): 214,00 g/mol
Densitet (D): 3,52 g/cm³
Smältpunkt (smp): 560 °C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7758-05-6]
EG-Nr: 231-831-9
UN-Nr: 1479
KalciumkarbidCaC2Formel: CaC2
Molmassa (M): 64,10 g/mol
Densitet (D): 2,22 g/cm³
Smältpunkt (smp): 2300 °C
ADR: 4.3 I
CAS-nr: [75-20-7]
EG-Nr: 200-848-3
UN-Nr: 1402
NatriumkumensulfonatC9H11NaO3SFormel: C9H11NaO3S
Molmassa (M): 222,24 g/mol
CAS-nr: [15763-77-6]
Adipinsyra6H10O4Formel: C6H10O4
Molmassa (M): 146,14 g/mol
Densitet (D): 1,36 g/cm3
Kokpunkt (bp): 337,5 °C
Flampunkt (flp): 196 °C
Smältpunkt (smp): 154 °C
CAS-nr: [124-04-9]
EG-Nr: 204-673-3
SulfaminsyraH3NO3SFormel: H3NO3S
Molmassa (M): 97,09 g/mol
Densitet (D): 2,13 g/cm³
Smältpunkt (smp): 205 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [5329-14-6]
EG-Nr: 226-218-8
UN-Nr: 2967
SalpetersyraHNO3Formel: HNO3
Molmassa (M): 63,01 g/mol
ADR: 8 II
CAS-nr: [7697-37-2]
EG-Nr: 231-714-2
UN-Nr: 2031
BorsyraH3BO3Formel: H3BO3
Molmassa (M): 61,83 g/mol
Densitet (D): 1 489 g/cm³
Smältpunkt: (smp)> 100 °C
CAS-nr: [10043-35-3]
EG-Nr: 233-139-2
SaltsyraHClFormel: HCl
Koncentration: 37%
Molmassa (M): 36,46 g / mol
Densitet (D): 1,19 g / cm3
Smältpunkt (smp): -30 ° C
ADR: 8 II
CAS-nr: [7647-01-0]
EG-Nr: 231-595-7
UN-Nr: 1789
Fluorvätesyra - 70%HFFormel: HCl
Molmassa (M): 20,01 g/mol
ADR: 8 II
CAS-nr: [7664-39-3]
FosforsyraH3PO4Formel: H3PO4
Molmassa (M): 98,00 g/mol
Densitet (D): 1 689 g/cm3
Kokpunkt (bp): 158 °C
Smältpunkt (smp): 21 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [7664-38-2]
EG-Nr: 231-633-2
UN-Nr: 1805
MjölksyraC3H6O3Formel: C3H6O3
Molmassa (M): 90,08 g/mol
Densitet (D): 1,2 g/cm3
Kokpunkt (bp): 122 °C
Flampunkt (flp): 113 °C
Smältpunkt (smp): 18 °C
CAS-nr: [598-82-3]
EG-Nr: 209-954-4
MyrsyraCH202Formel: CH202
Molmassa (M): 46,02 g/mol
Densitet (D): 1,22 g/cm3
Kokpunkt (bp): 101 °C
Flampunkt (flp): 49 °C
Smältpunkt (smp): 4 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [64-18-6]
EG-Nr: 200-579-1
UN-Nr: 1779
OljesyraC18H34O2Formel: C18H34O2
Molmassa (M): 282,47 g/mol
Densitet (D): 0,89 g/cm3
Kokpunkt (bp): 360 °C
Flampunkt (flp): >180 °C
Smältpunkt (smp): 17 °C
CAS-nr: [112-80-1]
EG-Nr: 204-007-1
OxalsyraC2H2O4Formel: C2H2O4 · 2 H2O
Molmassa (M): 126,07 g/mol
Densitet (D): 1,65 g/cm3
Kokpunkt (bp): 160 °C
Flampunkt (flp): 157 °C
Smältpunkt (smp): 101 °C
CAS-nr: [6153-56-6]
EG-Nr: 205-634-3
Ammoniumvätedifluorid(NH4)HF2Formel: (NH4)HF2
Molmassa (M): 57,04 g/mol
Densitet (D): 1,5 g/cm3
Kokpunkt (bp): 240 °C
Smältpunkt (smp): 126 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1341-49-7]
EG-Nr: 215-676-4
UN-Nr: 1727
NatriumhydroxidNaOHFormel: NaOH
Molmassa (M): 40,0 g/mol
Densitet (D): 2,13 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1390 °C
Smältpunkt (smp): 323 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1310-73-2]
EG-Nr: 215-185-5
UN-Nr: 1823
NatriumsilikatNa2SiO3Formel: Na2SiO3 · 5 H2O
Molmassa (M): 212,16 g/mol
Smältpunkt (smp): 72 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [10213-79-3]
EG-Nr: 229-912-9
UN-Nr: 3253
Metanol - MetylalkoholCH3OHFormel: CH3OH
Molmassa (M): 32,04 g/mol
Densitet (D): 0,79 g/cm3
Kokpunkt (bp): 65 °C
Flampunkt (flp): 9,7 °C
Smältpunkt (smp): -98 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [67-56-1]
EG-Nr: 200-659-6
UN-Nr: 1230
NatriummolybdatNa2MoO4 · 2 H2OFormel: Na2MoO4 · 2 H2O
Molmassa (M): 241,95 g/mol
Smältpunkt (smp): 100 °C
CAS-nr: [10102-40-6]
EG-Nr: 231-551-7
Ammoniummolybdat(NH4)6Mo7O24 · 4 H2OFormel: (NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Molmassa (M): 1235,86 g/mol
Densitet (D): 2,9 g/cm3
CAS-nr: [12054-85-2]
EG-Nr: 234-722-4
EtanolaminC2H7NOFormel: C2H7NO
Molmassa (M): 61,08 g/mol
Densitet (D): 1,02 g/cm3
Kokpunkt (bp): 167 °C
Flampunkt (flp): 91 °C
Smältpunkt (smp): 10,5 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [141-43-5]
EG-Nr: 205-483-3
UN-Nr: 2491
NatriummetoxidCH3NaOFormel: CH3NaO
Molmassa (M): 54,02 g/mol
Densitet (D): 1,3 g/cm3
Kokpunkt (bp): 350 °C
Flampunkt (flp): 33 °C
Smältpunkt (smp): 127 °C
CAS-nr: 124-41-4
NatriummonofluorfosfatNa2PFO3Formel: Na2PFO3
Molmassa (M): 143.95 g/mol
Densitet (D): 2.6 g/cm3
Smältpunkt (smp): 625 °C
CAS-nr: [10163-15-2]
KalciumformiatC2H2CaO4Formel: C2H2CaO4
Molmassa (M): 130,12 g/mol
Smältpunkt (smp): >573 K
CAS-nr: [544-17-2]
EG-Nr: 208-863-7
KaliumpermanganatKMnO4Formel: KMnO4
Molmassa (M): 158,04 g/mol
Densitet (D): 2,7 g/cm3
Smältpunkt (smp): >240 °C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7722-64-7]
EG-Nr: 231-760-3
UN-Nr: 1490
ButylacetatC6H12O2Formel: C6H12O2
Molmassa (M): 116,16 g/mol
Densitet (D): 0,881 g/cm3
Kokpunkt (bp): 126,2 °C
Flampunkt (flp): 27 °C
Smältpunkt (smp): <-90 °C
ADR: 3 III
CAS-nr: [123-86-4]
EG-Nr: 204-658-1
UN-Nr: 1123
IsopropylacetatC5H10O2Formel: C5H10O2
Molmassa (M): 102.133 g·mol−1
Kokpunkt (bp): 89 °C
Smältpunkt (smp): -72,8 °C
Densitet (D): 870 kg/m³
CAS-nr: 108-21-4
Väteperoxid - 49,5%H2O2Formel: H2O2
Kvalitet: Teknisk
Molmassa (M): 34,02 g/mol
Densitet (D): 1,2 g/cm3
Kokpunkt (bp): 114 °C
Smältpunkt (smp): -50 °C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7722-84-1]
EG-Nr: 231-765-0
UN-Nr: 2014
PropylacetatC5H10O2Formel: C5H10O2
Molmassa: 102,131 g/mol
Densitet (D): 888 kg/m³
Smältpunkt (smp): −95 °C
Kokpunkt: 102 °C
CAS-nr: [109-60-4]
ParaffinoljaParaffinolja
NatriumhypokloritNaClOFormel: NaClO + H20
Molmassa (M): 74,45 + aq g/mol
Densitet (D): 1,26 g/cm3
Kokpunkt (bp): 98 °C
Smältpunkt (smp): -25 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [7681-52-9]
EG-Nr: 231-668-3
UN-Nr: 1791
NatriumselenitNa2SeO3Formel: Na2SeO3
Molmassa (M): 172,94 g/mol
Densitet (D): 3,1 g/cm3
CAS-nr: [26970-82-1]
Ammoniumpersulfat(NH4)2S2O8Formel: (NH4)2S2O8
Molmassa (M): 228,18 g/mol
Densitet (D): 1,98 g/cm³
Smältpunkt (smp): 120 °C
CAS-nr: [7727-54-0]
Ammoniumsulfat(NH4)2SO4Formel: (NH4)2SO4
Molmassa (M): 132,14 g/mol
Smältpunkt (smp): 235 - 280 °C
Densitet (D): 1.77 g/cm3
CAS-nr: [7783-20-2]
BariumsulfatBaSO4Formel: BaSO4
Molmassa (M): 233,38 g/mol
Densitet (D): 4.49 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1600 °C
Smältpunkt (smp): 1580 °C
CAS-nr: [7727-43-7]
Krom(III)sulfatCr2(SO4)3Formel: Cr2(SO4)3
Molmassa (M): 392,16 g/mol
Densitet (D): 3,1 g/cm3
CAS-nr: [10101-53-8]
AluminiumsulfatAl2(SO4)3Formel: Al2(SO4)3
Molmassa (M): 342,15 g/mol
Densitet (D): 2,672 g/cm3
Smältpunkt (smp): 770 °C
CAS-nr: [10043-01-3]
KoboltsulfatCoSO4Formel: CoSO4
MagnesiumsulfatMgSO4Formel: MgSO4
Molmassa (M): 120,37 g/mol
Densitet (D): 2,66 g/cm
CAS-nr: [7487-88-9]
EG-nr: 231-298-2
KopparsulfatCuSO4Formel: CuSO4
Molmassa (M): 159,60 g / mol
Densitet (D): 3,6 g / cm3
ADR: 9 III
CAS-nr: [7758-98-7]
EG-nr: 231-847-6
FN-nr: 3077
NatriumsulfatNa2SO4Formel: Na2SO4
Molmassa (M): 142,04 g/mol
Densitet (D): 2,7 g/cm3
Smältpunkt (smp): 888 °C
CAS-nr: [7757-82-6]
EG-Nr: 231-820-9
Järn(II)sulfatFeSO4Formel: FeSO4·7 H2O
Molmassa (M): 278,02 g / mol
Densitet (D): 1,89 g / cm3
Smältpunkt (smp): >60 ° C
CAS-nr: [7782-63-0]
NatriumsulfidNa2SFormel: Na2S · H2O
Molmassa (M): 78,04 + x H20 g/mol
Densitet (D): 1,43 g/cm3
Smältpunkt (smp): 90 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [27610-45-3]
EG-Nr: 215-211-5
UN-Nr: 1849
NatriumsulfitNa2SO3Formel: Na2SO3
Molmassa (M): 126,04 g/mol
Densitet (D): 2,63 g/cm3
Smältpunkt (smp): 500 °C
CAS-nr: [7757-83-7]
EG-nr: 231-821-4
SvavelSFormel: S
Densitet (D): 2,1 g/cm³
Kokpunkt (bp): 450 °C
Flampunkt (flp): 218 °C
Smältpunkt (smp): 119 °C
ADR: 4.1 III
CAS-nr: [7704-34-9]
EG-Nr: 231-722-6
UN-Nr: 1350
ZinkoxidZnOFormel: ZnO
Molmassa (M): 81,37 g/mol
Densitet (D): 5,68 g/cm3
ADR: 9 III
CAS-nr: [1314-13-2]
EG-nr: 215-222-5
FN-nr: 3077
AluminiumoxidAl2O3Formel: Al2O3
Molmassa (M): 101,94 g/mol
Densitet (D): 3,97 g/cm³
Kokpunkt (bp): 2980 °C
Smältpunkt (smp): 2050 °C
CAS-nr: [1344-28-1]
EG-Nr; 215-691-6
MagnesiumoxidMgOFormel: MgO
Molmassa (M): 40,30 g/mol
Densitet (D): 3,58 g/cm³
Kokpunkt (bp): 3600 °C
Smältpunkt (smp): 2800 °C
CAS-nr: [1309-48-4]
EG-Nr: 215-171-9
AntimontrioxidSb2O3Formel: Sb2O3
Molmassa (M): 291,52 g/mol
Kokpunkt (bp): 1425 °C
Smältpunkt (smp): 656 °C
CAS-nr: [1309-64-4]
EG-nr: 215-175-0
NatriumtripolyfosfatNa5P3O10Formel: Na5P3O10
Molmassa (M): 367,864 g/mol
Densitet (D): 2,52 g/cm³
CAS-nr: [7758-29-4]
Etylendiamintetraättiksyra - EDTAC10H16N2O8Formel: C10H16N2O8
Molmassa: (M): 292,24 g/mol
Densitet: (D): 860 kg/m³
CAS-nr: [60-00-4]
BariumkarbonatBaCO3Formel: BaCO3
Molmassa (M): 197,35 g/mol
Densitet (D): 4,43 g/cm3
Smältpunkt (smp): 1450 °C
CAS-nr: [513-77-9]
EG-nr: 208-167-3
LitiumkarbonatLi2CO3Formel: Li2CO3
Molmassa (M): 73,89 g/mol
Densitet (D): 2,11 g/cm³
Smältpunkt (smp): 722 °C
CAS-nr: [554-13-2]
EG-Nr: 209-062-5
MagnesiumkarbonatMgCO3Formel (MgCO3): 4 Mg (OH) 2·5 H20
Densitet (D): 2,16 g / cm3
Smältpunkt (smp): ≥300 ° C
CAS-nr: [12125-28-9]
EG-Nr: 235-192-7
KaliumkarbonatK2CO3Formel: K2CO3
Molmassa (M): 138,21 g/mol
Densitet (D): 2,43 g/cm³
Smältpunkt (smp): 891 °C
CAS-nr: [584-08-7]
EG-Nr: 209-529-3
NatriumkarbonatNa2CO3Formel: Na2CO3
Molmassa (M): 105,99 g/mol
Densitet (D): 2,532 g/cm3
Smältpunkt (smp): 851 °C
CAS-nr: [497-19-8]
EG-Nr: 207-838-8
StrontiumkarbonatSrCO3Formel: SrCO3
Molmassa (M): 147,63 g/mol
Densitet (D): 3,5 g/cm³
Smältpunkt (smp): 1200 °C
CAS-nr: [1633-05-2]
EG-Nr: 216-643-7
KalciumkarbonatCaCO3Formel: CaCO3
Molmassa (M): 100,09 g/mol
Densitet (D): 2,93 g/cm³
Smältpunkt (smp): 825 °C
CAS-nr: [471-34-1]
EG-Nr: 207-439-9
KiselkarbidSiCFormel: SiC
Molmassa (M): 40,11 g/mol
CAS-nr: [409-21-2]
Ammoniak 25%NH4OHFormel: NH3 + H2O
Molmassa (M): 17,03 + aq g/mol
Densitet (D): 0,91 g/cm3
Kokpunkt (bp): 38 °C
Smältpunkt (smp): -55 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [1336-21-6]
EG-nr: 215-647-6
FN-nr: 2672
NatriumbisulfidNaHSFormel: NaHS
Molmassa (M): 56,063 g/mol
Densitet (D): 1.79 g/cm3
Smältpunkt (smp): 350,1°C
CAS-nr: [16721-80-5]
AmmoniumbisulfitNH4HSO3Formel: NH4HSO3
CAS-nr: [10192-30-0]
NatriumvätesulfitNaHSO3Formel: NaHSO3
CAS-nr: [7631-90-5]
AluminiumhydroxidAl(OH)3Formel: Al(OH)3
Molmassa (M): 78 g/mol
Densitet (D): 2,42 g/cm3
Smältpunkt (smp): 300 °C
CAS-nr: [21645-51-2]
LitiumhydroxidLiOHFormel: LiOH
Molmassa (M): 23,95 g/mol
Densitet (D): 1,54 g/cm³
Smältpunkt (smp): 423,9 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1310-65-2]
EG-Nr: 215-183-4
UN-Nr: 2680
KaliumhydroxidKOHFormel: KOH
Molmassa (M): 56,11 g/mol
Densitet (D): 2,04 g/cm³
Kokpunkt (bp): 1327 °C
Smältpunkt (smp): 406 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1310-58-3]
EG-Nr: 215-181-3
UN-Nr: 1813
Avjoniserat vattenH2OFormel: H2O
Molmassa (M): 18,02 g/mol
Densitet (D): 1 g/cm³
Kokpunkt (bp): 100 °C
Smältpunkt (smp): 0 °C
CAS-nr: [7732-18-5]
EG-Nr: 231-791-2
KaliumferrocyanidC6FeK4N6Formel: C6FeK4N6
CAS-nr: [13943-58-3]
TrietylaminC6H15NFormel: C6H15N
Molmassa (M): 101,19 g/mol
Densitet (D): 0,73 g/cm3
Kokpunkt (bp): 90 °C
Flampunkt (flp): -11 °C
Smältpunkt (smp): -115 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [121-44-8]
EG-Nr: 204-469-4
UN-Nr: 1296
ÄttiksyraC2H4O2Formel: C2H4O2
Molmassa (M): 60,05 g/mol
Densitet (D): 1,04 g/cm3
Kokpunkt (bp): 117,9 °C
Flampunkt (flp): 39 °C
Smältpunkt (smp): 17 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [64-19-7]
EG-nr: 200-580-7
FN-nr: 2789
SvavelsyraH2SO4Formel: H2SO4
Koncentration: 98%
Molmassa (M): 98,08 g/mol
Densitet (D): 1.84 g/cm3 (20 °C)
Kokpunkt (bp): 335 °C
Smältpunkt (mp): -20°C
ADR: 8 II
EG-NR: 231-639-5
CAS-nr [7664-93-9]
HydrazinhydratN2H4Formel: N2H4