Ättiksyra

Ättiksyra

Formel: C2H4O2
Molmassa (M): 60,05 g/mol
Densitet (D): 1,04 g/cm3
Kokpunkt (bp): 117,9 °C
Flampunkt (flp): 39 °C
Smältpunkt (smp): 17 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [64-19-7]
EG-nr: 200-580-7
FN-nr: 2789

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss