Aceton

Aceton

Formel: C3H6O
Molmassa (M): 58,08 g / mol
Densitet (D): 0,79 g / cm3
Kokpunkt (bp): 56,05 °C
Flampunkt (flp): -17 °C
Smältpunkt (smp): -94,8 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [67-64-1]
EG-Nr: 200-662-2
UN-Nr: 1090

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss