Adipinsyra

Adipinsyra

Formel: C6H10O4
Molmassa (M): 146,14 g/mol
Densitet (D): 1,36 g/cm3
Kokpunkt (bp): 337,5 °C
Flampunkt (flp): 196 °C
Smältpunkt (smp): 154 °C
CAS-nr: [124-04-9]
EG-Nr: 204-673-3

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss