Aluminiumhydroxid

Aluminiumhydroxid

Formel: Al(OH)3
Molmassa (M): 78 g/mol
Densitet (D): 2,42 g/cm3
Smältpunkt (smp): 300 °C
CAS-nr: [21645-51-2]

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss