Aluminiumoxid

Aluminiumoxid

Formel: Al2O3
Molmassa (M): 101,94 g/mol
Densitet (D): 3,97 g/cm³
Kokpunkt (bp): 2980 °C
Smältpunkt (smp): 2050 °C
CAS-nr: [1344-28-1]
EG-Nr; 215-691-6

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss