Aluminiumsulfat

Aluminiumsulfat

Formel: Al2(SO4)3
Molmassa (M): 342,15 g/mol
Densitet (D): 2,672 g/cm3
Smältpunkt (smp): 770 °C
CAS-nr: [10043-01-3]

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss