Ammoniak 25%

Ammoniak 25%

Formel: NH3 + H2O
Molmassa (M): 17,03 + aq g/mol
Densitet (D): 0,91 g/cm3
Kokpunkt (bp): 38 °C
Smältpunkt (smp): -55 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [1336-21-6]
EG-nr: 215-647-6
FN-nr: 2672

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss