Ammoniumklorid

Ammoniumklorid

Formel: NH4Cl
Molmassa (M): 53,49 g/mol
Densitet (D): 1,53 g/cm3
Smältpunkt (smp): 338 °C
CAS-nr: [12125-02-9]
EG-Nr: 235-186-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss