Ammoniummolybdat

Ammoniummolybdat

Formel: (NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
Molmassa (M): 1235,86 g/mol
Densitet (D): 2,9 g/cm3
CAS-nr: [12054-85-2]
EG-Nr: 234-722-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss