Ammoniumpersulfat

Ammoniumpersulfat

Formel: (NH4)2S2O8
Molmassa (M): 228,18 g/mol
Densitet (D): 1,98 g/cm³
Smältpunkt (smp): 120 °C
CAS-nr: [7727-54-0]

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss