Ammoniumvätedifluorid

Ammoniumvätedifluorid

Formel: (NH4)HF2
Molmassa (M): 57,04 g/mol
Densitet (D): 1,5 g/cm3
Kokpunkt (bp): 240 °C
Smältpunkt (smp): 126 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1341-49-7]
EG-Nr: 215-676-4
UN-Nr: 1727

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss