Antimontrioxid

Antimontrioxid

Formel: Sb2O3
Molmassa (M): 291,52 g/mol
Kokpunkt (bp): 1425 °C
Smältpunkt (smp): 656 °C
CAS-nr: [1309-64-4]
EG-nr: 215-175-0

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss