Avjoniserat vatten

Avjoniserat vatten

Formel: H2O
Molmassa (M): 18,02 g/mol
Densitet (D): 1 g/cm³
Kokpunkt (bp): 100 °C
Smältpunkt (smp): 0 °C
CAS-nr: [7732-18-5]
EG-Nr: 231-791-2

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss