Bariumkarbonat

Bariumkarbonat

Formel: BaCO3
Molmassa (M): 197,35 g/mol
Densitet (D): 4,43 g/cm3
Smältpunkt (smp): 1450 °C
CAS-nr: [513-77-9]
EG-nr: 208-167-3

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss