Bariumklorid

Bariumklorid

Formel: BaCl2
Molmassa (M): 208,23 g/mol
Densitet (D): 3,86 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1560 °C
Smältpunkt (smp): 963 °C
ADR: 6.1 III
CAS-nr: [10361-37-2]
EG-Nr: 233-788-1
UN-Nr: 1564

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss