Borsyra

Borsyra

Formel: H3BO3
Molmassa (M): 61,83 g/mol
Densitet (D): 1 489 g/cm³
Smältpunkt: (smp)> 100 °C
CAS-nr: [10043-35-3]
EG-Nr: 233-139-2

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss