Butylacetat

Butylacetat

Formel: C6H12O2
Molmassa (M): 116,16 g/mol
Densitet (D): 0,881 g/cm3
Kokpunkt (bp): 126,2 °C
Flampunkt (flp): 27 °C
Smältpunkt (smp): <-90 °C
ADR: 3 III
CAS-nr: [123-86-4]
EG-Nr: 204-658-1
UN-Nr: 1123

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss