Dinatriumtetraborat - Borax

Dinatriumtetraborat - Borax

Formel Na2B4O7
Molmassa (M): 201,22 g/mol
Densitet (D): 2 354 g/cm³
Kokpunkt (bp): 1575 °C
Smältpunkt (smp): 742 °C
CAS-nr: [1330-43-4]
EG-Nr: 215-540-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss