Etandiol-Glykol

Etandiol-Glykol

Formel: C2H6O2
Molmassa (M): 62,07 g/mol
Densitet (D): 1,11 g/cm³
Flampunkt (flp): 111 °C
Smältpunkt (smp): -12 °C
CAS-nr: [107-21-1]
EG-Nr: 203-473-3

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss