Etanolamin

Etanolamin

Formel: C2H7NO
Molmassa (M): 61,08 g/mol
Densitet (D): 1,02 g/cm3
Kokpunkt (bp): 167 °C
Flampunkt (flp): 91 °C
Smältpunkt (smp): 10,5 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [141-43-5]
EG-Nr: 205-483-3
UN-Nr: 2491

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss