Fenolftalein

Fenolftalein

Formel: C20H14O4
Molmassa (M): 318,33 g/mol
Densitet (D): 1,3 g/cm³
Kokpunkt (bp): >450 °C
Smältpunkt (smp): 263 °C
CAS-nr: [77-09-8]
EG-Nr: 201-004-7

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss