Formalin - Formaldehyd 35%

Formalin - Formaldehyd 35%

Formel: CH2O
Molmassa (M): 30,03 g/mol
Densitet (D): 1,09 g/cm³
Kokpunkt (bp): 97 °C
Flampunkt (flp): 62 °C
Smältpunkt (smp): <-15 °C
Förvaringstemp: +15 till +25 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [50-00-0]
EG-Nr: 200-001-8
UN-Nr: 2209

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss