Fosforsyra

Fosforsyra

Formel: H3PO4
Molmassa (M): 98,00 g/mol
Densitet (D): 1 689 g/cm3
Kokpunkt (bp): 158 °C
Smältpunkt (smp): 21 °C
ADR: 8 III
CAS-nr: [7664-38-2]
EG-Nr: 231-633-2
UN-Nr: 1805

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss