Isopropanol

Isopropanol

Formel: C3H8O
Molmassa (M): 60,10 g / mol
Densitet (D): 0,79 g / cm3
Kokpunkt (bp): 83 °C
Flampunkt (flp): 12 °C
Smältpunkt (smp): -89 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [67-63-0]
EG-Nr: 200-661-7
UN-Nr: 1219

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss