Kalciumformiat

Kalciumformiat

Formel: C2H2CaO4
Molmassa (M): 130,12 g/mol
Smältpunkt (smp): >573 K
CAS-nr: [544-17-2]
EG-Nr: 208-863-7

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss