Kalciumkarbid

Kalciumkarbid

Formel: CaC2
Molmassa (M): 64,10 g/mol
Densitet (D): 2,22 g/cm³
Smältpunkt (smp): 2300 °C
ADR: 4.3 I
CAS-nr: [75-20-7]
EG-Nr: 200-848-3
UN-Nr: 1402

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss