Kalciumkarbonat

Kalciumkarbonat

Formel: CaCO3
Molmassa (M): 100,09 g/mol
Densitet (D): 2,93 g/cm³
Smältpunkt (smp): 825 °C
CAS-nr: [471-34-1]
EG-Nr: 207-439-9

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss