Kaliumhydroxid

Kaliumhydroxid

Formel: KOH
Molmassa (M): 56,11 g/mol
Densitet (D): 2,04 g/cm³
Kokpunkt (bp): 1327 °C
Smältpunkt (smp): 406 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1310-58-3]
EG-Nr: 215-181-3
UN-Nr: 1813

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss