Kaliumjodid

Kaliumjodid

Formel: KI
Molmassa (M): 166,01 g/mol
Densitet (D): 3,12 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1325 °C
Smältpunkt (smp): 685 °C
CAS-nr: [7681-11-0]
EG-Nr: 231-659-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss