Kaliumkarbonat

Kaliumkarbonat

Formel: K2CO3
Molmassa (M): 138,21 g/mol
Densitet (D): 2,43 g/cm³
Smältpunkt (smp): 891 °C
CAS-nr: [584-08-7]
EG-Nr: 209-529-3

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss