Kaliumnitrat

Kaliumnitrat

Formel: KNO3
Molmassa (M): 101,11 g / mol
Densitet (D): 2,1 g / cm³
Smältpunkt (smp): 334 °C
ADR: 5.1 III
CAS-nr: [7757-79-1]
EG-Nr: 231-818-8
UN-Nr: 1486

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss