Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat

Formel: KMnO4
Molmassa (M): 158,04 g/mol
Densitet (D): 2,7 g/cm3
Smältpunkt (smp): >240 °C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7722-64-7]
EG-Nr: 231-760-3
UN-Nr: 1490

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss