Kopparsulfat

Kopparsulfat

Formel: CuSO4
Molmassa (M): 159,60 g / mol
Densitet (D): 3,6 g / cm3
ADR: 9 III
CAS-nr: [7758-98-7]
EG-nr: 231-847-6
FN-nr: 3077

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss