Litiumhydroxid

Litiumhydroxid

Formel: LiOH
Molmassa (M): 23,95 g/mol
Densitet (D): 1,54 g/cm³
Smältpunkt (smp): 423,9 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1310-65-2]
EG-Nr: 215-183-4
UN-Nr: 2680

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss