Litiumkarbonat

Litiumkarbonat

Formel: Li2CO3
Molmassa (M): 73,89 g/mol
Densitet (D): 2,11 g/cm³
Smältpunkt (smp): 722 °C
CAS-nr: [554-13-2]
EG-Nr: 209-062-5

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss