Magnesiumkarbonat

Magnesiumkarbonat

Formel (MgCO3): 4 Mg (OH) 2·5 H20
Densitet (D): 2,16 g / cm3
Smältpunkt (smp): ≥300 ° C
CAS-nr: [12125-28-9]
EG-Nr: 235-192-7

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss