Magnesiumklorid

Magnesiumklorid

Formel: MgCl2
Molmassa (M): 95,22 g/mol
Densitet (D): 2,32 g/cm³
Kokpunkt (bp): 1412 °C
Smältpunkt (smp): 712 °C
CAS-nr: [7786-30-3]
EG-Nr: 232-094-6

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss