Magnesiumoxid

Magnesiumoxid

Formel: MgO
Molmassa (M): 40,30 g/mol
Densitet (D): 3,58 g/cm³
Kokpunkt (bp): 3600 °C
Smältpunkt (smp): 2800 °C
CAS-nr: [1309-48-4]
EG-Nr: 215-171-9

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss