Magnesiumsulfat

Magnesiumsulfat

Formel: MgSO4
Molmassa (M): 120,37 g/mol
Densitet (D): 2,66 g/cm
CAS-nr: [7487-88-9]
EG-nr: 231-298-2

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss