Metanol - Metylalkohol

Metanol - Metylalkohol

Formel: CH3OH
Molmassa (M): 32,04 g/mol
Densitet (D): 0,79 g/cm3
Kokpunkt (bp): 65 °C
Flampunkt (flp): 9,7 °C
Smältpunkt (smp): -98 °C
ADR: 3 II
CAS-nr: [67-56-1]
EG-Nr: 200-659-6
UN-Nr: 1230

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss