Mjölksyra

Mjölksyra

Formel: C3H6O3
Molmassa (M): 90,08 g/mol
Densitet (D): 1,2 g/cm3
Kokpunkt (bp): 122 °C
Flampunkt (flp): 113 °C
Smältpunkt (smp): 18 °C
CAS-nr: [598-82-3]
EG-Nr: 209-954-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss