Morfolin

Morfolin

Formel: C4H9NO
Molmassa (M): 87,12 g / mol
Densitet (D): 1 g / cm³
Kokpunkt (bp): 128,3 ° C
Flampunkt (flp): 32 ° C
Smältpunkt (smp): -4,9 ° C
ADR: 8 I
CAS-nr: [110-91-8]
EG-Nr: 203-815-1
UN-Nr: 2054

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss