Myrsyra

Myrsyra

Formel: CH202
Molmassa (M): 46,02 g/mol
Densitet (D): 1,22 g/cm3
Kokpunkt (bp): 101 °C
Flampunkt (flp): 49 °C
Smältpunkt (smp): 4 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [64-18-6]
EG-Nr: 200-579-1
UN-Nr: 1779

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss