Natriumbisulfid

Natriumbisulfid

Formel: NaHS
Molmassa (M): 56,063 g/mol
Densitet (D): 1.79 g/cm3
Smältpunkt (smp): 350,1°C
CAS-nr: [16721-80-5]

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss