Natriumhydroxid

Natriumhydroxid

Formel: NaOH
Molmassa (M): 40,0 g/mol
Densitet (D): 2,13 g/cm3
Kokpunkt (bp): 1390 °C
Smältpunkt (smp): 323 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [1310-73-2]
EG-Nr: 215-185-5
UN-Nr: 1823

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss