Natriumhypoklorit

Natriumhypoklorit

Formel: NaClO + H20
Molmassa (M): 74,45 + aq g/mol
Densitet (D): 1,26 g/cm3
Kokpunkt (bp): 98 °C
Smältpunkt (smp): -25 °C
ADR: 8 II
CAS-nr: [7681-52-9]
EG-Nr: 231-668-3
UN-Nr: 1791

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss