Natriumkarbonat

Natriumkarbonat

Formel: Na2CO3
Molmassa (M): 105,99 g/mol
Densitet (D): 2,532 g/cm3
Smältpunkt (smp): 851 °C
CAS-nr: [497-19-8]
EG-Nr: 207-838-8

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss