Natriumklorit - 75%

Natriumklorit - 75%

Formel: NaCl02
Molmassa (M): 90,44 g/mol
Smältpunkt (smp): 180°C
ADR: 5.1 II
CAS-nr: [7758-19-2]
EG-Nr: 231-836-6
UN-Nr: 1496

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss