Natriummetoxid

Natriummetoxid

Formel: CH3NaO
Molmassa (M): 54,02 g/mol
Densitet (D): 1,3 g/cm3
Kokpunkt (bp): 350 °C
Flampunkt (flp): 33 °C
Smältpunkt (smp): 127 °C
CAS-nr: 124-41-4

Vid frågor eller beställning vänligen kontakta oss